top of page

Available Online

Tư Vấn Qua Điện Thoại

Xin lưu ý rằng tất cả các khoản thanh toán đều không hoàn lại được.

  • 1 hour
  • 200 US dollars

Service Description

Hãy nhận được lời khuyên pháp lý chuyên nghiệp và chính xác thông qua cuộc gọi tư vấn của chúng tôi. Luật sư giàu kinh nghiệm sẽ cung cấp cho quý khách những lời khuyên cá nhân hóa và chuyên nghiệp để giúp quý khách định hướng các vấn đề pháp lý. Hãy đặt lịch cuộc gọi ngay hôm nay để thực hiện bước đầu tiên trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý của quý khách.


Cancellation Policy

All amount paid is nonrefundable and final. Please provide our office with 24-hour notice to change or reschedule your appointment. We can only reschedule your appointment ONCE. Please call 678-306-6381 or email legaladmin@nataliephanlaw.com. -------------------------------------------------------------------------------- Xin lưu ý rằng tất cả số tiền thanh toán đều không được hoàn lại và là quyết định cuối cùng. Chúng tôi đề nghị quý khách vui lòng cung cấp thông báo cho văn phòng chúng tôi trước 24 giờ để thay đổi hoặc đổi lịch hẹn. Chúng tôi chỉ có thể đổi lịch hẹn của quý khách MỘT LẦN. Để liên hệ với chúng tôi, quý khách có thể gọi số điện thoại 678-306-6381 hoặc gửi email đến địa chỉ legaladmin@nataliephanlaw.com.


Contact Details

+ 678-306-6381

info@nataliephanlaw.com

Located on the 4th floor 3675 Crestwood Parkway, Suite 400 Duluth, GA 30096


bottom of page