top of page

Dịch vụ

Nếu quý vị không thể gọi đến văn phòng của chúng tôi để định giá dịch vụ hoặc cung cấp thông tin cần thiết để xác nhận xem chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ pháp lý mà quý vị đang yêu cầu, vui lòng hoàn thành các biểu mẫu trực tuyến liên quan bên dưới.

Luật gia đình

• Ly hôn hoặc duy trì ly thân
• Những lo ngại về di trú liên quan đến ly hôn
• Bạo lực gia đình
• Khinh thường (vi phạm) lệnh tòa trước đó
• Sửa đổi lệnh tòa trước đây cho TIỀN CẤP DƯỠNG VỢ/CHỒNG
• Sửa đổi lệnh tòa trước đây cho QUYỀN NUÔI CON
• Sửa đổi lệnh tòa trước đây cho QUYỀN THĂM CON
• Sửa đổi lệnh tòa trước đây cho TIỀN CẤP DƯỠNG TRẺ CON
• Công nhận quyền của cha (cho các bậc cha mẹ chưa từng kết hôn với nhau
• Trợ cấp Nuôi con cho các bậc cha mẹ chưa từng kết hôn với nhau

Image by Melinda Gimpel

Quy hoạch bất động sản

 • Lập một di chúc mới

 • Thay đổi di chúc hiện có

 • Lập giấy ủy quyền tài chánh

 • Lập giấy Chỉ Thị Chăm sóc Sức khỏe

Image by Melinda Gimpel

Luật di trú

 • Bảo lãnh thân nhân gia đình

 • Nhập tịch / Quốc tịch

 • Điều chỉnh tình trạng nhập cư

 • Xin thẻ xanh 10 năm

 • Thay thế / thay mới thẻ xanh

 • Thay thế giấy chứng nhận nhập tịch

 • Giấy phép tái nhập cảnh

Bấm vào đây để điền đơn yêu cầu dịch vụ Luật Di Trú.
bottom of page