top of page

Tại văn phòng luật sư Natalie Phan Law, chúng tôi tận tâm khi đại diện cho khách hàng. Chúng tôi chuyên về các vấn đề luật gia đình, quy hoạch bất động sản và luật di trú. Luật sư của văn phòng chuyên kiện tụng cho các vụ kiện liên quan đến vấn đề gia đình ở Atlanta và các quận xung quanh.

Chúng tôi đã xây dựng phương pháp hành nghề của mình trên nền tảng kiến thức, lòng trắc ẩn và sự chính trực. Chúng tôi xử lý các vụ kiện liên quan đến tranh chấp ly hôn, quyền nuôi con, cấp dưỡng nuôi con, cấp dưỡng cho người phối ngẫu, hợp pháp hóa con ruột và các vụ coi thường án lệnh tòa.

 

Văn phòng của chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ pháp lý cho việc ly hôn không có chanh chấp, chuẩn bị hồ sơ di trú, soạn thảo di chúc, giấy ủy quyền và các tài liệu chỉ thị chăm sóc sức khỏe.

 

Ly dị, quyền nuôi con, di trú và lập di chúc là những việc quan trọng có sức ảnh hưởng lớn cho quý vị và gia đình. Hãy để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị và gia đình của quý vị.

The Natalie Phan Law Team

Hãy Để Chúng Tôi Giúp Quý Vị 

Luật Di Trú

NHẬP QUỐC TỊCH MỸ

XIN THẺ XANH 10 NĂM

ĐỔI THẺ XANH

BẢO LÃNH THÂN NHÂN

 

 

Luật Gia Đình

LY DỊ / LY THÂN

QUYỀN GIỮ/THĂM CON

TIỀN CẤP DƯỠNG HỖ TRỢ TRẺ

CÔNG NHẬN QUYỀN CỦA CHA

SỬA ĐỔI LỆNH TÒA

LỆNH BẢO VỆ

HIỆP NGHI TRƯỚC / SAU HÔN NHÂN

Di Chúc

VIẾT / SỬA ĐỔI DI CHÚC

GIẤY UỶ QUYỀN TÀI CHÁNH

ƯỚC NGUYỆN SỨC KHOẺ

bottom of page